خدمات

ثبت سریع دامنه

اسم دامنه خود را پیدا کنید

.com

150000 تومان

.net

185000 تومان

.org

135000 تومان

.in

89000 تومان

.ir

4500 تومان

.me

203000 تومان

پلن های استاندارد

پلن HCP1

100000تومان/سالیانه

 • راه اندازی رایگان
 • فضا 500 MB
 • پهنای باند 30 GB
 • اکانت ایمیل 50 عدد
 • دیتابیس 5 عدد
 • اکانت اف تی پی 5 عدد
 • ساب دامین 20 عدد
 • پارک دامین 20 عدد
 • افزودن دامین اضافی ندارد
 • دامنه رایگان ندارد
 • بک آپ گیری خودکار دارد

پلن HCP2

200000تومان/سالیانه

 • راه اندازی رایگان
 • فضا 1 GB
 • پهنای باند 50 GB
 • اکانت ایمیل 75 عدد
 • دیتابیس 10 عدد
 • اکانت اف تی پی 10 عدد
 • ساب دامین 50 عدد
 • پارک دامین 30 عدد
 • افزودن دامین اضافی ندارد
 • دامنه رایگان ندارد
 • بک آپ گیری خودکار دارد

پلن HCP3

300000تومان/سالیانه

 • راه اندازی رایگان
 • فضا 5 GB
 • پهنای باند 75 GB
 • اکانت ایمیل 100 عدد
 • دیتابیس 15 عدد
 • اکانت اف تی پی 15 عدد
 • ساب دامین 75 عدد
 • پارک دامین 40 عدد
 • افزودن دامین اضافی 1 عدد
 • دامنه رایگان دارد
 • بک آپ گیری خودکار دارد

پلن HCP4

550000تومان/سالیانه

 • راه اندازی رایگان
 • فضا 10 GB
 • پهنای باند 100 GB
 • اکانت ایمیل 120 عدد
 • دیتابیس 20 عدد
 • اکانت اف تی پی 20 عدد
 • ساب دامین 100 عدد
 • پارک دامین 50 عدد
 • افزودن دامین اضافی 2 عدد
 • دامنه رایگان دارد
 • بک آپ گیری خودکار دارد